Ngày 17 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Sáu
17
🌙 Tháng Hai
22
Năm Quý Dậu
Tiết Kinh Trập
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm