Ngày 16 tháng 3 năm 2010

☀ Thứ Ba
16
🌙 Tháng Hai
1
Năm Canh Dần
Tiết Kinh Trập
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm