Ngày 17 tháng 3 năm 2010

☀ Thứ Tư
17
🌙 Tháng Hai
2
Năm Canh Dần
Tiết Kinh Trập
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm