Ngày 16 tháng 4 năm 1958

☀ Thứ Tư
16
🌙 Tháng Hai
28
Năm Mậu Tuất
Tiết Thanh Minh
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm