Ngày 17 tháng 4 năm 1958

☀ Thứ Năm
17
🌙 Tháng Hai
29
Năm Mậu Tuất
Tiết Thanh Minh
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm