Ngày 16 tháng 7 năm 1933

☀ Chủ Nhật
16
🌙 Tháng Năm (nhuận)
24
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm