Ngày 17 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Hai
17
🌙 Tháng Năm (nhuận)
25
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm