Ngày 16 tháng 7 năm 2010

☀ Thứ Sáu
16
🌙 Tháng Sáu
5
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm