Ngày 16 tháng 8 năm 2010

☀ Thứ Hai
16
🌙 Tháng Bảy
7
Năm Canh Dần
Tiết Lập Thu
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm