Ngày 17 tháng 8 năm 2010

☀ Thứ Ba
17
🌙 Tháng Bảy
8
Năm Canh Dần
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm