Ngày 16 tháng 9 năm 1928

☀ Chủ Nhật
16
🌙 Tháng Tám
3
Năm Mậu Thìn
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm