Ngày 17 tháng 9 năm 1928

☀ Thứ Hai
17
🌙 Tháng Tám
4
Năm Mậu Thìn
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm