Ngày 16 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Bảy
16
🌙 Tháng Bảy
27
Năm Quý Dậu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm