Ngày 17 tháng 9 năm 1933

☀ Chủ Nhật
17
🌙 Tháng Bảy
28
Năm Quý Dậu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm