Ngày 16 tháng 9 năm 1960

☀ Thứ Sáu
16
🌙 Tháng Bảy
26
Năm Canh Tí
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm