Ngày 17 tháng 10 năm 1960

☀ Thứ Hai
17
🌙 Tháng Tám
27
Năm Canh Tí
Tiết Hàn Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm