Ngày 18 tháng 10 năm 1960

☀ Thứ Ba
18
🌙 Tháng Tám
28
Năm Canh Tí
Tiết Hàn Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mão
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm