Ngày 17 tháng 11 năm 1929

☀ Chủ Nhật
17
🌙 Tháng Mười
17
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm