Ngày 18 tháng 11 năm 1929

☀ Thứ Hai
18
🌙 Tháng Mười
18
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập đông
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm