Ngày 17 tháng 11 năm 2010

☀ Thứ Tư
17
🌙 Tháng Mười
12
Năm Canh Dần
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm