Ngày 17 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Sáu
17
🌙 Tháng Giêng
23
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm