Ngày 17 tháng 3 năm 1929

☀ Chủ Nhật
17
🌙 Tháng Hai
7
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Kinh Trập
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Đinh Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm