Ngày 16 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Bảy
16
🌙 Tháng Hai
6
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Kinh Trập
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Đinh Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm