Ngày 17 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Ba
17
🌙 Tháng Hai (nhuận)
27
Năm Mậu Thìn
Tiết Thanh Minh
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm