Ngày 18 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Tư
18
🌙 Tháng Hai (nhuận)
28
Năm Mậu Thìn
Tiết Thanh Minh
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm