Ngày 17 tháng 4 năm 1929

☀ Thứ Tư
17
🌙 Tháng Ba
8
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Thanh Minh
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm