Ngày 17 tháng 4 năm 1960

☀ Chủ Nhật
17
🌙 Tháng Ba
22
Năm Canh Tí
Tiết Thanh Minh
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm