Ngày 18 tháng 4 năm 1960

☀ Thứ Hai
18
🌙 Tháng Ba
23
Năm Canh Tí
Tiết Thanh Minh
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm