Ngày 17 tháng 5 năm 1960

☀ Thứ Ba
17
🌙 Tháng Tư
22
Năm Canh Tí
Tiết Lập Hạ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm