Ngày 18 tháng 5 năm 1960

☀ Thứ Tư
18
🌙 Tháng Tư
23
Năm Canh Tí
Tiết Lập Hạ
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm