Ngày 17 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Tư
17
🌙 Tháng Tư (nhuận)
27
Năm Ất Sửu
Tiết Mang Chủng
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thân
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm