Ngày 17 tháng 6 năm 1928

☀ Chủ Nhật
17
🌙 Tháng Tư
30
Năm Mậu Thìn
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm