Ngày 18 tháng 6 năm 1928

☀ Thứ Hai
18
🌙 Tháng Năm
1
Năm Mậu Thìn
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm