Ngày 17 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Bảy
17
🌙 Tháng Năm
25
Năm Quý Dậu
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm