Ngày 18 tháng 6 năm 1933

☀ Chủ Nhật
18
🌙 Tháng Năm
26
Năm Quý Dậu
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm