Ngày 17 tháng 7 năm 2020

☀ Thứ Sáu
17
🌙 Tháng Năm
27
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm