Ngày 18 tháng 7 năm 2020

☀ Thứ Bảy
18
🌙 Tháng Năm
28
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm