Ngày 17 tháng 8 năm 1925

☀ Thứ Hai
17
🌙 Tháng Sáu
28
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Thu
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm