Ngày 18 tháng 8 năm 1925

☀ Thứ Ba
18
🌙 Tháng Sáu
29
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm