Ngày 17 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Bảy
17
🌙 Tháng Bảy
13
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm