Ngày 17 tháng 8 năm 1992

☀ Thứ Hai
17
🌙 Tháng Bảy
19
Năm Nhâm Thân
Tiết Lập Thu
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Mậu Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm