Ngày 18 tháng 8 năm 1992

☀ Thứ Ba
18
🌙 Tháng Bảy
20
Năm Nhâm Thân
Tiết Lập Thu
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Mậu Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm