Ngày 17 tháng 9 năm 2019

☀ Thứ Ba
17
🌙 Tháng Tám
19
Năm Kỷ Hợi
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm