Ngày 18 tháng 9 năm 2019

☀ Thứ Tư
18
🌙 Tháng Tám
20
Năm Kỷ Hợi
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm