Ngày 18 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Năm
18
🌙 Tháng Mười
14
Năm Bính Dần
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm