Ngày 18 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Hai
18
🌙 Tháng Mười Một
2
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm