Ngày 19 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Ba
19
🌙 Tháng Mười Một
3
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm