Ngày 18 tháng 12 năm 1992

☀ Thứ Sáu
18
🌙 Tháng Mười Một
25
Năm Nhâm Thân
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm