Ngày 19 tháng 12 năm 1992

☀ Thứ Bảy
19
🌙 Tháng Mười Một
26
Năm Nhâm Thân
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm