Ngày 18 tháng 6 năm 1992

☀ Thứ Năm
18
🌙 Tháng Năm
18
Năm Nhâm Thân
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Bính Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm